Dalyko dėstytojas: Skirmantė Biržietienė 

Studijų programa: Lietuvių literatūra ir kūrybinis rašymas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių