Dalyko dėstytojas: Indrė Šikšnelytė 

Studijų programa:  

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių