Dalyko dėstytojas: Jelena Skovorodko 

Studijų programa: Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: švedų