Dalyko dėstytojas: Giedrė Dubauskienė 

Studijų programa: Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų