Dalyko dėstytojas: Indrė Šikšnelytė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių