Dalyko dėstytojas: Virginija Jurėnienė, Egidijus Stancikas, Virginija Vitkienė 

Studijų programa: Meno vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių