Dalyko dėstytojas: Dalia Štreimikienė, Paulius Boreika 

Studijų programa: Tvariųjų finansų ekonomika 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių