Dalyko dėstytojas: Remigijus Čiegis 

Studijų programa: Tvariųjų finansų ekonomika 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių