Dalyko dėstytojas: Edmundas Jasinskas 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų