Dalyko dėstytojas: Chriastian Frattima, Virginija Jurėnienė 

Studijų programa: Meno vadyba 

Semestras: Pavasario

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių