Dalyko dėstytojas: Indrė Šležaitė, Jurgita Astrauskienė 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių