Dalyko dėstytojas: Ingrida Griesienė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių