Dalyko dėstytojas: Rasa Januševičienė, Loreta Ulvydienė, Goda Rumšienė 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų