Dalyko dėstytojas: Rasa Bartkutė 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių