Dalyko dėstytojas: Danguolė Satkauskaitė, Eglė Alosevičienė 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Vokiečių