Dalyko dėstytojas: Saulutė Juzelėnienė, Eglė Gabrėnaitė 

Studijų programa: Lietuvių filologija ir reklama 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių