Dalyko dėstytojas: Dalia Krikščiūnienė, Rimantas Butleris 

Studijų programa:  

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių