Dalyko dėstytojas: Martas Ambraziūnas 

Studijų programa:  

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių