Dalyko dėstytojas: koordinuojantis: prof. dr. Gabija Bankauskaitė 

Kiti: Lina Buividavičiūtė, dr. Mindaugas Grigaitis  

Studijų programa: Lietuvių filologija ir reklama 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių