Data retention summary

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Site

Category

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Purpose

Nuotolinių studijų proceso administravimas

Nuotolinių studijų proceso universitete administravimo tikslu, susijusių sutarčių pagrindu tvarkomi šie duomenys:

  • vardas, pavardė,
  • sistemos naudotojo kodas,
  • elektroninio pašto adresas,
  • duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo tipas),
  •  išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.


Retention period
5 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract

Users

Category

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Purpose

Nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumo užtikrinimas

Nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumo užtikrinimui papildomai tvarkomi šie duomenys:

  • studijuojančiajam suteikti identifikaciniai kodai,
  • IP adresas ir prisijungimo sesijų duomenys.
Teisinių reikalavimų įgyvendinimo pagrindu, naudotojų veiksmai automatiniu būdu įrašomi veiksmų žurnaluose.

Šie duomenys, jei kitaip nenurodo teisėsaugos institucijos, tvarkomi 6 mėnesius, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis nustačius pažeidimą, o suėjus nustatytam terminui naikinami.


Retention period
6 months
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract

Course categories

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Courses

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Activity modules

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blocks

Purpose

Retention period
No retention period was defined