Dalyko dėstytojas: lekt. Neringa Ramanauskė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasaris
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt.Neringa Ramanauskė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas,
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: