Dalyko dėstytojas: dr . (HP) Sigitas Urbonavičius
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr . (HP) Sigitas Urbonavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų