Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gražina Jatuliavičienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gražina Jatuliavičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų