Dalyko dėstytojas: Vilius Savickas
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Vilius Savickas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: