Dalyko dėstytojas: dr. Viktorija Cohen
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Viktorija Cohen
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų