<p><strong>Dalyko dėstytojas</strong>: doc. dr. Tatjana Kochanė<br>
<strong>Dalyko lygis</strong>: pirmoji pakopa <strong>Semestras</strong>: pavasario<br>
<strong>E. mokymo(si) ištekliaus autorius</strong>: doc. dr. Tatjana Kochanė<br>
<strong>E. mokymo(si) ištekliaus tipas</strong>: kuriamas e. kursas<br>
<strong>E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data</strong>: 2018 m. <b>Atnaujinimo data:</b> <br>
<strong>E. mokymo(si) ištekliaus kalba:</strong> lietuvių<br></p>