Dalyko dėstytojas: doc. dr. Artūras Žalga
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Artūras Žalga
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių