Dalyko dėstytojas: asist. dr. Živilė Stankevičiūtė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: udens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt.Ramunė Budrionytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: