Dalyko dėstytojas: asist. Vaida Kaduškevičiūtė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Vaida Kaduškevičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: