Dalyko dėstytojas: lekt. Dainius Baliūnas 
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Dainius Baliūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertininmo užduotys 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: