Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rimvydas Laužikas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Rimvydas Laužikas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: