Dalyko dėstytojas: lekt. Miglė Černikovaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Miglė Černikovaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: