Dalyko dėstytojas: dr. Maryja Šupa
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Maryja Šupa
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. studijų medžiaga ir vertinamos užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: