Dalyko dėstytojas: doc. dr. Renata Matkevičienė
Dalyko lygis: pirmoji palkopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Renata Matkevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 201 m. Atnaujinimo data: