Dalyko dėstytojas: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.