Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.