Dalyko dėstytojas: dr. Jolanta Mažylė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jolanta Mažylė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.