Dalyko dėstytojas: lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: