Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: