Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016m.