Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Daiva Siudikienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Daiva Siudikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: