Dalyko dėstytojas: lekt. Andrius Šuminas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Andrius Šuminas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: