Dalyko dėstytojas: dr. Saulius Preidys, lekt. Justas Gribovskis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Saulius Preidys, lekt. Justas Gribovskis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: