Dalyko dėstytojas: Monika Inčerytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Monika Inčerytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-02
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02