Dalyko dėstytojas: Lekt. Eimantas Kisielius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Eimantas Kisielius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02