Dalyko dėstytojas: Prof. dr. Aleksandras Krasnovas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Prof. dr. Aleksandras Krasnovas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12