Dalyko dėstytojas: Doc. dr. Gailutė Gipienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. dr. Gailutė Gipienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02