Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušrytė Rastenienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušrytė Rastenienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-learning materials
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų