Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Ramunė Grikšienė, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas, Ramunė Grikšienė, Agnė Vaičeliūnaitė, Laura Mačiukaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.