Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Kastytis Beitas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Kastytis Beitas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.Atnaujinimo data: